Pupuhuhdan toimintapuisto

Pupuhuhdan toimintapuisto sijaitsee Pupuhuhdan lähiöalueella Vemmelsäären pihakadun varrella ja on kaavassa puisto- ja leikkivarauksella, jossa pallopelialue. Alue on kaupungin omistuksessa. Osa puiston alueesta on kunnostettu vuonna 2011. Nyt suunnitellulla alueella sijaitsi aiemmin Tilapalvelun hallinnoima rakennus sekä erilaisia puisia rakenteita, kuten pergola ja varastorakennus. Nämä on sittemmin purettu ja rakennuksen yhteyteen kunnostettu leikkialue aidattu. Olemassa oleviin toimintoihin kuuluvat leikkipuisto, nuotiopaikka ja kuntopolku, sekä muutama lähiliikuntavälin. Alue on pääosin metsäinen ja puiston suurimpia ongelmia ovat pimeys, mittakaavan toimimattomuus ja turvattomuus. Puisto ei kutsu oleskeluun eikä ajanviettoon nykyasussaan. Toimintapuisto ei vastaa kaikilta osin nykyajan toiminnallisuus- ja viihtyisyysvaatimuksia, eikä välineistö täytä turvastandardeja.

Lisää tietoa asiasta: löydät täältä

Lähde: Jyväskylän kaupunki