Sivistyslautakunnan päätöksiä 18.12.18

Lautakunta esittää Pupuhuhdan päiväkoti-koulun lakkauttamista 1.8.2019

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Pupuhuhdan päiväkoti-koulu lakkautetaan 1.8.2019 alkaen. Pupuhuhdan päiväkoti-koulun, Kangasvuoren päiväkodin sekä Mansikkakujan puistorakennuksen kerhojen toiminnot siirretään pääosin 1.8.2019 aloittavaan uuteen Kangasvuoren päiväkoti–kouluun osoitteeseen Kangasvuorentie 12, 40320 Jyväskylä. 

Lukuvuonna 2019-2020 Kangasvuoren päiväkoti-kouluun siirtyvät Pupuhuhdan päiväkoti-koulun 1-4 vuosiluokkien oppilaat. Vuosiluokkien 5-6 oppilaat siirtyvät Huhtasuon yhtenäiskouluun. Kouluun perustetaan kaksi ensimmäistä luokkaa. Toisen luokan opetusryhmiä syntyy myös kaksi, joista toinen on Huhtasuon yhtenäiskoulussa väistötiloissa lukuvuoden 2018-2019 opiskellut opetusryhmä. Kolmannen ja neljännen luokan opetusryhmiä syntyy yksi kumpaakin. Lukuvuonna 2020-2021 Kangasvuoren päiväkoti-koulu on 2-sarjainen 1-3 vuosiluokkien koulu. Neljänneltä luokalta alkaen oppilaat siirtyvät Huhtasuon yhtenäiskoulun oppilaiksi.

Lähde: Jyväskylän kaupunki