Hälytysmäärät kasvoivat

Keski-Suomen Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan hälytysmäärien kasvaneen vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.

Pelastustoiminnan- ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät selvästi vuodesta 2017. Palokunta kutsuttiin paikalle 814 kertaa useammin vuonna 2018 kuin vuonna 2017. Ambulanssia tarvittiin vuonna 2018 1430 kertaa useammin, kuin vuonna 2017.

Sammutus-, pelastus-, vahingontorjunta- ja tarkastustehtäviin Keski-Suomen Pelastuslaitos hälytettiin 5686 kertaa viime vuonna. Vuoden 2017 vastaavien tehtävien määrä oli 4872, selviää tiedotteesta. Tulipaloihin kohdistuvia tehtäviä 805 kpl (vuonna 2017 588 kpl). Tulipaloissa kuoli neljä henkilöä ja 31 loukkaantui.

Vuonna 2018 rakennuspaloja oli 6 kpl ja rakennuspalovaaroja 10 kpl enemmän, kuin vuonna 2017. Näistä kirjattiin noin 13 miljoonan euron vahingot, tiedotteessa kerrotaan. Rakennuspaloista kolme tapahtui Jyväskylässä, kun Rasinrinteellä paloi pienkerrostalo, Palokassa kauppakeskus ja Korpilahdella kiviveistämö.

Helteinen ja kuiva kesä oli otollinen maastopaloille, joita Keski-Suomen Pelastuslaitos kirjasi 243 kpl. Kesä 2017 oli seuraajaansa huonompi, joka näkyi myös tilastossa: Vuonna 2017 maastopaloja kirjattiin 103 kpl, tiedotteesta selviää. Maastopalojen lukumäärään nähden maastoa paloi kohtuullinen määrä, “vain” noin 60 hehtaaria.

Tiedotteen mukaan Pelastuslaitos kirjasi vahingontorjuntatehtäviä 493 kpl ja tarkastustehtäviä 1656 kpl.

Viime vuosien haastavat keliolosuhteet ja lisääntyneet liikennemäärät näkyivät tieliikenneonnettomuuskehityksessä negatiivisesti. Keski-Suomen Pelastuslaitos hälytettiin onnettomuustehtävälle toissa vuonna 893 kertaa, kun viime vuonna näitä tehtäviä kirjattiin 955 kappaletta, selviää tiedotteesta. Siinä, missä onnettomuuksien määrä on kasvanut, tiedotteessa mainitaan tieliikenneonnettomuuksien pelastushenkilöstön työturvallisuuden heikentyneen. Tämän arvioidaan johtuvan ihmisten lisääntyneestä välinpitämättömyydestä.

Ambulanssien suorittamat ensihoitotehtävät lisääntyivät valtakunnallisen trendin mukaisesti myös Keski-Suomen Pelastuslaitoksella. Ensihoitopalveluiden ambulanssit lähtivät matkaan
29867 kertaa vuoden 2018 aikana (vuonna 2017 28437 kpl). Näistä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä oli yhteensä 10272 kpl.

Tiedotteessa mainitaan, että ensihoitopalveluihin kuuluvia ensivastetehtäviä oli 994 tehtävää vuonna 2018. Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee aloittamaan välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet, arvioimaan potilaan tilaa ja antamaan raportin tilanteesta ensihoitoyksikölle.

Lähde: Keski-Suomen Pelastuslaitos

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.