Jyväskylän imago on parantunut merkittävästi, yrittäjämyönteisyydessä vertailukaupunkien paras

Jyväskylän yrittäjämyönteisyys on vertailukaupunkien paras ja kaikkien suurten kaupunkien toiseksi paras.

Jyväskylän kokonaisvaikutelma Taloustutkimus Oy:n imagotutkimuksessa on parantunut viime vuodesta ja se on vertailukaupunkien paras. Jyväskylän kokonaisvaikutelma on 7.80 eli viime vuosien korkein lukema. Vuonna 2017 luku oli 7.42. Myös Jyväskylän yrittäjämyönteisyys on vertailukaupunkien paras ja  kaikkien suurten kaupunkien toiseksi paras.

Taloustutkimus Oy:n Kuntien imago 2018 –tutkimuksen vastaajat ovat elinkeinoelämän edustajia.

Jyväskylässä monen imagotekijän kohdalla on tapahtunut myönteistä kehitystä. Myönteistä kehitystä on tapahtunut mm. seuraavissa imagotekijöissä: liikenteellinen sijainti ja yhteydet, keskuksen kaupalliset palvelut, yrittäjämyönteisyys, yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö, kaavoitus yritystoiminnan kannalta ja työvoiman saatavuus. Myös Jyväskylän suositteluindeksi on parantunut viime vuodesta.
Lue lisää

Teksti: Jyväskylä.fi