Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.1.2019

Pupuhuhdan koulun lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Pupuhuhdan päiväkoti-koulu lakkautetaan 1.8.2019 alkaen.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen perusteella on käynnistetty nykyisen Pupuhuhdan päiväkoti–koulun ja Kangasvuoren päiväkodin toimintojen yhdistämisen selvitystyö. Selvitystyön tuloksena on päätetty yhdistää Pupuhuhdan päiväkoti-koulu, Kangasvuoren päiväkoti ja Mansikkakujan puistorakennuksen kerhot. Toiminnot siirretään uudisrakennuksena toteutettavaan ja toimintansa 1.8.2019 aloittavaan Kangasvuoren päiväkoti–kouluun (sivistyslautakunta 24.2.2016/§ 16). Uusi päiväkoti-koulu sijoittuu osoitteeseen Kangasvuorentie 12, 40320 Jyväskylä.

Lukuvuonna 2019-2020 Kangasvuoren päiväkoti-kouluun siirtyvät Pupuhuhdan päiväkoti-koulun 1-4 vuosiluokkien oppilaat. Vuosiluokkien 5-6 oppilaat siirtyvät Huhtasuon yhtenäiskouluun. Kouluun perustetaan kaksi ensimmäistä luokkaa. Toisen luokan opetusryhmiä syntyy myös kaksi, joista toinen on Huhtasuon yhtenäiskoulussa väistötiloissa lukuvuoden 2018-2019 opiskellut opetusryhmä. Kolmannen ja neljännen luokan opetusryhmiä syntyy yksi kumpaakin. Lukuvuonna 2020-2021 Kangasvuoren päiväkoti-koulu on 2-sarjainen 1-3 vuosiluokkien koulu.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 23.1.-7.2.2019. Perheet saavat ennen haun käynnistymistä kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja koulun valinnasta. Huhtasuon alueella perheiden valittavana on jatkossa kaksi koulua; Huhtasuon yhtenäiskoulu ja Kangasvuoren päiväkoti-koulu.

Lähde: Jyväskylän kaupunki