Asemakaavamuutoksella haetaan vetovoimaisuutta Huhtasuolle

Jyväskylän kaupunki on aloittanut Kangasrinteen asemakaavan muuttamisen. Asemakaavan muutosalue sijaitsee entisellä Kangasvuoren sairaala-alueella, Huhtasuon kaupunginosassa, noin neljän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Kaavamuutosalue on kooltaan noin 9,8 hehtaaria ja on pääosin yksityisen omistuksessa. Tavoitteena on mahdollistaa asuntokannaltaan monipuolisen ja identiteetiltään vetovoimaisen asuinympäristön muodostuminen. Lisäksi kaavatyön tavoitteena on ottaa huomioon alueen rakennussuojelulliset arvot ja tutkia liike- ja toimistorakentamisen ja erityisasumisen mahdollisuudet.

Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 19.2.–22.3.2019 välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Kivääritehdas 6 (ovi A1). Kaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus maanantaina 4.3.2019 klo 17.30 Huhtasuon lähikirjastossa. Mahdollisia kirjallisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa 22.3.2019 asti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi. Palautetta voi antaa myös puhelimitse ja sähköpostitse kaavoittajalle.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata myös kaavoituksen internet-sivuilla.

Annamme mielellämme lisätietoa kaavoitukseen liittyvistä asioista.

Mari Raekallio
Kaavoitusarkkitehti
Jyväskylän kaupunki
Asemakaavoitus
PL 233, 40101 Jyväskylä
puh. (014) 266 5047
sähköposti: mari.raekallio@jyvaskyla.fi