Havajille ehkä maailma tiukin tupakkalaki

Jos lakiesitys menee läpi, saa Havajilla polttaa tupakkaa vasta 100 vuotta täyttänyt henkilö. Havajilla on tälläkin hetkellä suhteellisen tiukka tupakkalaki, sillä vuonna 2014 säädetty laki nosti tupakan käyttöiän 21 vuoteen.

Uusi lakiesitys nostaisi tupakan polttamisen ensin 30 ikävuoteen ja vuodesta 2021 se nousisi 40 ikävuoteen. 2023 ikäraja nousisi 60 ikävuoteen ja 2024 astuisi ikärajaksi 100 vuotta. Lakiesityshän periaatteessa lopettaisi tupakan myynnin, mutta kuten lakiesityksen tehnyt Demokraattien edustaja Richard Creaganin toteaa ettei se ole täyskielto. Asteittainen ikäräjän nosto ja lopullinen 100 vuoden käyttö- ja hankintaikä onkin lainopillisesti perustellumpi, kun se ei vaadi täyskieltoa.

Creaganin on siviiliammatiltaan lääkäri. Hänen mielestä täyskieltokaan ei olisi mikään mahdottomuus. Valtion velvollisuus on turvata asukkaidensa terveys ja tupakka on yksi selkeä terveysriski.

Jos lakiesitys menee tällaisenaan läpi, astuu Havajille voimaan maailman tiukin tupakkalaki. Pitääkin elää pitkä ja terve elämä tulevaisuudessa, jos haluaa tupakan Havajilla polttaa.

Lähde: Hawaii Tribune-Herald