Rikosten kokonaismäärät laskivat

Poliisi on julkaissut 1.2.2019 vuoden 2018 tilastot poliisilaitoksittain. Sisä-Suomen poliisin toiminta-alueen tilastoista käy ilmi, että sekä Keski-Suomen maakunnassa, että Jyväskylässä kaikkien poliisin tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä on laskenut. Maakuntatasolla muutos vuodesta 2017 vuoteen 2018 oli -5200, mikä prosentteina tekee vajaa -14%. Jyväskylän kaupungissa vastaavana aikana muutos oli -2670 eli vähän yli -13%.

Vaikka kokonaismäärä on laskenut sekä maakunnassa, että kaupungissa, esimerkiksi väkivalta- ja huumausainerikosten määrä nousi niin Keski-Suomen maakunnassa, kuin Jyväskylän kaupungissa. Vastaavasti liikennerikokset ja -rikkomukset laskivat, selviää molemmista tilastoista.

Lähde: Sisä-Suomen poliisi