Muovijätteen kerääminen Jyväskylässä sujuu hyvin

Marraskuussa Jyväskylässä alkoi kokeilu muovijätteen keräyksestä. Tällä hetkellä kokeilussa on mukana 226 talonyhtiötä ja kevään kuluessa tehdään päätös kokeilun jatkamisesta.

Keräys on onnistunut varsin hyvin. Mustankorkealta kerrotaan, että kuukausittain saadaan 5000 kiloa muovijätettä kerättyä. Miinuksena on ollut se, että muovijäte ei ole ollut laadultaan kovin hyvää.