Suomen lähiöissä meni hyvin, kunnes iski 1990-luvun lama

Lähiöt olivat 1990 lamaan saakka keskivertoaluetta. Sitten lama iski niihin, tutkija Mats Stjernberg sanoo.

– Esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen työttömyys näyttää jääneen monissa lähiöissä pysyvästi korkealle tasolle, Mats Stjernberg sanoo tutkimuksessa.

Stjernberg tarkastelee tuoreessa väitöskirjassaan, mitä tapahtui 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuille lähiöille.

Joillakin lähiöillä on huono maine. Stjernbergin tutkimus vahvistaa sen, että lähiöistä kannetaan syystäkin huolta. On hyväosaisten kaupunginosia ja on lähiöitä, joihin ongelmat ovat kasaantuneet.

Stjernberg osoittaa väitöskirjassa, että laman jälkeen uusissa lähiöissä väestön tulo- ja koulutustaso ovat laskeneet suhteessa muihin alueisiin.

Muutos näkyy myös väestön ikärakenteessa.

Uusiin lähiöihin muutti lapsiperheitä, mutta väestö on sittemmin ikääntynyt. Tutkimustulosten mukaan kyseisten asuinalueiden vetovoima on heikentynyt selvästi 1990-luvun alun jälkeen.

Stjernbergin mielestä monet asiat, joista puhutaan lähiöongelmina, ovat laajempien yhteiskunnan ongelmien heijastumista lähiöalueiden todellisuuteen.

Pelkällä kaupungin asuntosuunnittelulla ei voida lähiöiden ongelmia ratkaista. Ongelmat johtuvat rakenteellisista tekijöistä. Muun muassa työmarkkinatilanne heijastuu lähiöihin.
Lue lisää
Ilta sanomat