Mennään biokaasulla

Lauantaina 20.7. Huhtasuo.fi kävi tutustumassa paikallisliikenteen ympäristöystävälliseen biokaasubussiin.

Päällisin puolin bussi ei eroa millään tavalla perinteisistä diesel-busseista. Ero löytyykin bussin tekniikasta, auto nimittäin toimii biokaasulla. Biokaasu on ympäristöystävällinen polttoaine, koska sitä tuotetaan mm. kotitalouksien ruokajätteistä. Sisätiloiltaan bussi on, kuin mikä tahansa muu Linkki-linja-auto, mutta kun kuski hörskäytti moottorin käyntiin, huomasi selvästi eron perinteiseen diesel-moottoriin: suurimman äänen bussin sisätiloihin tuotti ilmastoitilaitteen ääni eikä moottorin ääntä kuulunut sisätiloihin juurikaan.

Kiertoajelulla käytiin tutustumassa mm. uuteen, rakenteilla olevaan sairaala Novaan. Testiajelun päämäärä oli kuitenkin laukaalainen biokaasutuottaja Metener Oy. Erkki Kalmarin perheyrityksen pihassa on yksi Jyvässeudun julkisista biokaasun tankkausasemista.


Kalmari kertoo biokaasun tuotannosta ja epäkohdista, mitä biokaasun käytössä ja varsinkin valmistamisessa on. Yhtenä esimerkkinä Kalmari kertoo tilalla olevasta biokaasutraktorista.
– Valtra on valmistanut traktorin, mutta sillä ei voi ajaa maantiellä, koska laki kieltää sen. Niinpä peltotöitä on traktorilla hieman hankala hoitaa, kun siirtymiä ei voi suorittaa, jos pellot sijaitsee julkisen tien molemminpuolin, ihmettelee isäntä byrokratiaa.

Erkki Kalmari puhuu, että teollisuuden erilainen kaasutukseen kelpaava jäte (mm. laktoosi) päätyy melko hyvin kaasutuslaitoksiin. Suurena ongelmana hän mainitsee pelloilla kasvavan joutoheinän biomassan, joka nykyisellään murskataan vain hakettimella ja jätetään peltoon.
– Jos kaikki kesanto- ja joutopeltojen biomassa saataisiin kaasutuotantoon, energia vastaisi muutaman ydinvoimalan tuottamaan energiamäärää. Kaasuttamalla heinästä saataisiin energiaa ja lisäksi jäljelle jäävästä massasta saataisiin peltoon takaisin sen tarvitsemat ravinteet. Näin saataisiin ravinnekiertoa aikaiseksi, joka vähentäisi ympäristökuormitusta, Kalmari visio ei-viljeltävien peltoalojen hyötykäytöstä.

Lauantaisella kiertoajelulla käytettävä bussi on Jyväskylän ensimmäinen biokaasuauto, muuta kesän aikana vastaavanlaisia busseja tulee liikenteeseen vielä kolme lisää. Alla video kiertoajelulta.

Huhtasuota lähin biokaasun tankkauspiste löytyy Seppälän Citymarketin pihasta. Tälle asemalle kaasun tuottaa Mustankorkealla. Mustankorkean biokaasu tuotetaan Jyväskylän ja lähialueiden kotitalouksista tulevista elintarvikejätteistä.

Korjattu kirjoitusvirheitä ja muokattu sisältöä 23.7. klo 11.20.