Pelastuslaitoksilla ei ole enää velvollisuutta järjestää nuohouspalveluita

Keski-Suomen pelastuslaitos on julkaissut tiedotteen, jossa se kertoo nuohoustoiminnan muutoksesta. Pelastuslaki on muuttunut 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta on poistettu velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä.

Tiedotteessa kerrotaan, että laissa oleva siirtymäaika on umpeutunut viimeistenkin nuohoussopimusten osalta kesäkuun lopussa. 1.7.2019 alkaen kaikkialla Keski-Suomessa kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan yksityisiltä markkinoilta. Lakimuutoksesta huolimatta kiinteistön omistajan velvoite hoitaa nuohous määrävälein säilyy ennallaan eikä nuohousväleihin ole tullut muutoksia: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Kuvituskuva

Lakimuutoksen myötä nuohouksen hintoihin saattaa tulla muutoksia, koska kuluvan kuukauden alusta alkaen nuohouksen hinnoittelu on ollut vapaata. Mikäli nuohouspalvelun tilaaja ei ole tyytyväinen ostamaansa palveluun, reklamaatiot käsittelee kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja. Uudistuksen myötä nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Uudistuksesta huolimatta kiinteistön nuohousvelvoite säilyy, jonka täyttymisestä huolehtii kiinteistönomistaja eikä varsinaisen nuohoustyön sisältöön tule muutoksia. Vaikka nuohoustoiminta siirtyykin pelastuslaitoksilta yksityisille ammatinharjoittajille, nuohoojilla on edelleen velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista, joita ovat tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.