Tumma vesi ei välttämättä ole likaista

Kesä on parhaimmillaan – vaikka sitä ei lämpömittarin perusteella uskoisikaan. Koleasta heinäkuusta johtuen uimarannatkin ovat autioita. Ymparisto.fi-sivustolla on kerrottu 11.7.2019, että pintavesien lämpötilat ovat Keski-Suomessa 15-17 -asteisia, joka on 2-4 astetta alle ajankohdan tavanomaisen arvon. Sivustolla mainitaan mm., että “Aivan viime päivinä pintaveden lämpötila on laskenut muutamilla havaintoasemilla alemmaksi kuin tähän aikaan heinäkuussa 2000-luvulla on koskaan mitattu. — Karstulan Pääjärvellä, Konnevedellä ja Päijänteellä veden lämpötila on lähestymässä poikkeuksellisen viileitä lukemia. Vesistöennusteiden mukaan pintalämpötilat voivat vielä laskea, mutta heinäkuun puolenvälin jälkeen lämpenemistä voi olla odotettavissa.”

Vaikka Kaakkolammen uimarannalta löytyy
pelastusrengas, roskiksia, opastaulu,
koirakieltokyltti ja pukukopit, se ei ole
EU-uimaranta.

Jyväskylän kaupungin ylläpitämiä yleisiä uimarantoja kaupungista löytyy kaikkiaan 34 kappaletta. Näistä 11 on EU-uimarantoja. Huhtasuon Kaakkolammen ranta jää varustelutasonsa vuoksi EU-uimarantakriteerien ulkopuolelle, mutta kuuluu kaupungin ylläpitämiin “muihin uimarantoihin”. Ranta onkin varsin suosittu lämpiminä päivinä. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen pohjoisen hoitoalueen liikuntapaikkavastaavat Jarmo Saikkonen ja Tuomo Mäkinen muistelevat, että virallinen uimaranta siirtyi Kangaslammen rannasta Kaakkolammen rantaan vuonna 2014.
– Silloin kaupungista vähennettiin puistoja ja uimarantoja. Siihen on varmasti päättäjillä ollut syynsä, Mäkinen sanoo. Tuolloin kaikki kaupungin rannat tulivat liikuntapalvelujen ylläpidettäväksi.

Jyväskylän uimarannoilta otetaan vesinäytteitä 3-4 kappaletta uimakauden (15.6.-31.8.) aikana ja tulokset tulee esittää uimarannalta löytyvällä infotaululla. Mitä uimarannan poistuminen Kangaslammen rannalta tarkoittaa?
– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaupunki ei kyseistä rantaa huolla. Se tarkoittaa myös sitä, että Kangaslammen veden laatua eivät ympäristöterveyssviranomaiset tutki eli esim. vesinäytteitä ei oteta ja tutkita, kertoo Saikkonen.

Kaakkolammen uimaranta on ollut tänä kesänä
usein autio.

Moni tuntuu pitävät Kaakkolammen vettä likaisena johtuen ehkä siitä, että lammen vesi on tummaa humuksen takia.
– Tällä hetkellä vesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Ympäristöterveydenhuolto valvoo veden laatua ja muutoinkin rannan siisteyttä ja kuntoa, Mäkinen sanoo. Tumma vesi ei välttämättä kerro mitään veden puhtaudesta tai uintikelpoisuudesta. Toki, jos kirkasvetinen järvi tai lampi muuttuu yhtäkkiä sameaksi tai tummaksi, kannattaa rannasta vastaavalta taholta selvittää, mistä on kyse. Samoilla linjoilla on myös Saikkonen:
– Kaakkolammen vesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Vastaavasti Kangaslammen veden laatua ei ainakaan kaupungin toimesta tutkita.

Edellinen vesinäyte Kaakkolammesta on otettu 17.6. Tällöin E. colin määrä on ollut 2 MPN/100 ml (toimenpideraja <1000) ja suolistoperäisten enterokokkien määrä 1 pmy/100 ml (toimenpideraja <400). Veden lämpötila on ollut +17,8 astetta. Tulokset löytyvät kunkin uimarannan ilmoitustaululta ja EU-rantojen tulokset näkee myös netistä Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon sivulta. Koska Kaakkolammen uimarannalla on talvisin avanto, myös talviuintikaudella veden laatua seurataan. Näyte otetaan kevättalvella. Avantouinnista kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä Huhtasuon kylätoimistolle.

Kaupunki uusi laiturin tänä kesänä
Kaakkolammelle.

Miten rantoja sitten hoidetaan? Keväisin ennen uimakauden alkua suoritetaan siivoussukellukset. Lisäksi kaupunki huolehtii rantojen jätehuollosta ja mahdollisten nurmikkoalueiden hoidosta. Vaikka hoitovastuu onkin kaupungilla, on kaikkien auringonpalvojien ja uimareiden etu, että jokainen huolehtii omalta osaltaan käyttämänsä rannan siisteydestä ja viihtyisyydestä.