KokoNAISTA työtä Jyväskylässä

Miten naisten päihderiippuvuuteen suhtaudutaan? Onko se yhteiskunnallisesti tuomittavampi asia kuin miesten päihderiippuvuus? Jos on, niin miksi? Tunnetko päihderiippuvaisen miehen, miten suhtaudut häneen? Entä tunnetko päihderiippuvaisen naisen? Mitä ajattelet hänestä ja hänen tilanteestaan? Vai onko hänet vaikea nähdä ja kohdata, käännätkö katseesi pois? Laura Pöyhönen on päihdetyön hanketyöntekijänä törmännyt juuri edellä esitettyihin kysymyksiin.
– Olen keskustellut tosi monen ihmisen kanssa aiheesta, ja keskusteluissa on tullut esiin se, että naisen päihderiippuvuuteen suhtaudutaan ristiriitaisemmin ja ehkä jopa tuomitsevammin kuin miehen päihderiippuvuuteen, Pöyhönen kertoo.
– Yksi saattaa kääntää katseensa pois ja sulkea ajatukset päihderiippuvaisesta naisesta pois mielestään. Toinen ajattelee, että mitenhän sen naisen lapset pärjäävät? Tai sitten muuten vain kauhistellaan tai säälitään sitä, miten nainen voi olla tuossa kunnossa, Pöyhönen sanoo.
– Kun olimme esittelemässä hankettamme messutapahtumassa, eräs nainen otti esitteemme, laittoi sen laukkuunsa ja sanoi: ”Juovalle veljelleni voisin tämän antaa, mutta miten minä antaisin tämän veljeni vaimolle, joka juo enemmän?”

Projekti toimii Jyväskylän ja Varkauden alueilla. Vuonna 2018 käynnistynyt Yhdessä kokoNAINEN -hanke kehittää naiserityistä päihdetyötä ja tarjoaa tukea ja apua arjen hallintaan päihteitä käyttäville ja päihteiden käytöstä toipuville naisille. Hanke päättyy vuonna 2020.
– Me haluamme kohdata naiset naisina, ei äiteinä tai päihderiippuvaisina. Ajattelemme, että naiseus on voimavara kuntoutumisessa ja oman hyvinvoinnin lisäämisessä, Pöyhönen kuvailee hanketta.

Päihderiippuvuuden vaikutus naiseen ja naiseuteen

Pöyhönen on työssään huomannut, kuinka päihderiippuvuus vaikuttaa naiseuteen niin, että se on jopa hukassa.
– Miesvaltaisessa päihdemaailmassa nainen saattaa muuttua pikkuhiljaa yhdeksi “porukan jätkistä”, koska se rooli auttaa selviytymään. Tämä on yksi teema, mistä hankkeen toiminnassa mukana olevien naisten kanssa keskustellaan, kertoo Pöyhönen.

Naisten kynnys hakea apua päihdehaittoihin on korkeampi kuin miesten ja kun naiset sitten uskaltautuvat hakemaan apua, ovat heidän ongelmansa syviä ja moninaisia. Projektin tarjoamassa palvelussa keskitytäänkin naisten kuntoutumista tukeviin teemoihin. Yksilötyössä ja ryhmissä käsitellään esimerkiksi häpeää, syyllisyyttä, seksuaalisuutta, itsetuntoa, väkivallan kokemuksia ja omia rajoja. Projektin tavoitteena on myös kehittää naiseutta huomioivia toimintamalleja päihdetyön ammattilaisille.

Vaikka projektia hallinnoi Kirkkopalvelut ry ja yhteistyötä tehdään muun muassa Jyväskylän seurakunnan kanssa, Yhdessä kokoNAINEN ei ole hengellinen päihdetyön hanke. Toimintamuotoja hankkeessa ovat voimavarakeskeinen naistyö yksilö- ja ryhmätyöskentelyn eri muodoin sekä sähköisten palveluiden tuottaminen. Lisäksi naiserityisellä päihdetyöllä halutaan vaikuttaa myös asenteisiin, sillä naisen päihteiden käyttö tuomitaan hyvin helposti sekä yhteiskunnallisesti että sosiaalisesti.

Huhtasuolla toimiva Ihmisten ilmoille -hanke on kouluttanut vapaaehtoisia toimijoita. Tulevan syksyn aikana Yhdessä kokoNAINEN -hanke tarjoaa näille vapaaehtoisille tietoa naisten päihdehaitoista ja päihteitä käyttävän naisen kohtaamisesta.
– Ajattelen, että vapaaehtoistyötä tekevien on hyvä pohtia, mitä ajatuksia päihteitä käyttävä nainen herättää heissä itsessään, koska se on merkittävä tekijä kohtaamisessa, Pöyhönen sanoo.

Jyväskylässä Yhdessä kokoNAINEN -hankkeella alkaa syyskuussa kaksi uutta ryhmää: Yhdessä kokoNAINEN Voimanaiset -ryhmä ja KokoNAISET -ryhmä.

Syyskuussa järjestetään myös kaikille avoin luentotilaisuus “Naiseuden monet kasvot”.

Jutun asemointia muutettu 16.8. klo 11.15.