Jyväskylän kaupunki etsii uusia kokeiluja jätteen vähentämiseen

Kiertotaloutta edistävä ideasi voi liittyä esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan, energiaan, veteen tai jätteiden hyödyntämiseen. Lähtökohtana on, että ideasi innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla ja vähentää tavalla tai toisella loppujätteen määrää.

Ideahaku on auki 29.8.–30.9.2019. Lähetä ideasi kuvaus ja muut pyydetyt tiedot lomakkeella tämän linkin kautta: https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/circwaste-ideahaku.

Asiantuntijoista koostuva raati valitsee saaduista ideoista 6–7 parasta jatkojalostettavaksi. Jatkojalostuksessa ideasta muotoillaan yhteiskehittelynä enintään neljä viikkoa kestävä kokeilu, joka testaa ideaa ja sen vaikutuksia käytännössä. Valittujen ideoiden esittäjiin otetaan yhteyttä lokakuun aikana.

Haussa etsitään etenkin sellaisia innovatiivisia ideoita, joissa kehitetään rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja. Tärkeintä on tuoda esille se, mitä ongelmia haluat ratkaista ja mitä asioita haluat kehittää – ja miten se tehtäisiin. On hyvä, jos idean vaikutusta voidaan mitata. Myös kokeiltavan toiminnan toistettavuus ja siirrettävyys muuallakin toteutettavaksi nähdään eduksi, samoin idean sisältämä uutuusarvo ja liiketoimintapotentiaali.

Lisätietoa:
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville,
Jyväskylän kaupunki,
p. 014 266 1593,
pirkko.melville[at]jyvaskyla.fi

Teksti: Jyväskylän kaupunki