Uusi poliisitalo Äänekoskelle

Äänekosken poliisiasema on toiminut väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi Äänekosken keskustassa vuodesta 2015 lähtien. Osa toiminnoista on ollut sijoitettuna Saarijärvelle ja osa henkilöstöstä on työskennellyt Jyväskylässä.

Senaatti-kiinteistöt aloittaa Äänekosken uuden poliisitalon rakentamisen lokakuun puolivälissä ja valmista pitäisi olla jo vuoden 2020 loppupuolella. Uusi poliisiasema rakennetaan Äänekosken paloaseman viereiselle tontille. Yksi yhteinen toimipaikka tuo nykytilanteeseen odotetun parannuksen ja parantaa poliisin toimintakykyä.
– Uudesta poliisiasemasta tulee ns. täyden palvelun poliisiasema, josta löytyy valvonta- ja hälytystoiminta, rikostorjunta, lupapalvelut ja poliisivankila. Työntekijämäärä tulee olemaan yli 40, sanoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Kari Hemminki.

Äänekosken uusi poliisitalo on pilottikohde toimitilamallille, jota on tulevaisuudessa tarkoitus hyödyntää myös muualla Suomessa. Tilaratkaisut ovat valikoidut helposti muokattavissa, jolloin hankkeen toteutus onnistuu nopeammin, joustavammin ja kustannustehokkaammin. Uudenlainen poliisitalomalli on suunniteltu erityisesti pienempien poliisiasemien toteutukseen.

Suunnitteluratkaisua muuttamatta rakennusta on mahdollista skaalata poliisiaseman henkilömäärän mukaan ja tiloja voidaan muokata tarpeiden mukaan. Tällaisia tarpeita voivat esimerkiksi olla toimistotilojen väliseinämuutokset tai naisten sosiaalitilojen koon kasvattaminen henkilöstön sukupuolijakauman muuttuessa.
– Vakioitujen, valmiiksi suunniteltujen mallien käyttäminen säästää merkittävästi aikaa ja eri osapuolten resursseja hankesuunnittelussa. Suunnitteluajassa säästö on vähintään puolet normaalikäytännöstä ja myös rakennusaika lyhenee arviolta viidenneksen, kertoo aluepäällikkö Marko Jalkanen Senaatti-kiinteistöistä.
– Hankkeen kustannusarvio on 9 miljoonaa euroa. Kustannukset voivat uuden suunnitteluratkaisun johdosta vähentyä jopa 10-15 %, Jalkanen jatkaa.

Äänekoskella piloitoiva poliisitalokonsepti vastaa poliisin muuttuneisiin tilatarpeisiin ja on esimerkki poliisin ja Senaatin tiiviissä yhteistyössä toteuttamasta poliisilaitosten toimitila- ja työympäristökonseptin päivityksestä, joka on juuri valmistunut. Konsepti ohjaa poliisin uusien toimipisteiden suunnittelua sekä vanhojen toimipisteiden korjausta ja kehittämistä. Poliisilaitosten suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon muuttuneet toimitilatarpeet, toiminnan sujuvoittaminen, digitalisaation vaikutukset ja uudet työnteon tavat.

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäinen palvelukeskus, joka vastaa valtion toimitiloista ja niiden kehittämisestä. Senaatin perimillä vuokrilla katetaan kiinteistöjen vaatimat investointi- ja ylläpitokulut.