Tietoturvamerkki

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ensimmäisenä organisaationa Ruroopassa julkistanut tietoturvamerkin. Merkin tarkoituksena on auttaa kuluttajaa valitsemaan itselleen tietoturvallinen älylaitte. Merkki kertoo, että tuote tai palvelu täyttää Traficomin kyberturvallisuusosaston sille asettaman tietoturvavaatimukset.

Paraskaan tietoturva ei ole aukoton, eikä kaikilta hyökkäyksiltä ole edes mahdollista suojautua. Mutta mitä vähemmän verkossa on laitteita, joiden tietoturvallisuus on vajavaista, sitä enemmän se vähentää muiden käyttäjien tietoturvaongelmia. Tietoturvamerkin saanut tuote on suunniteltu niin, että sen tulee lähtökohtaisesti soujata käyttäjäänsä. Täältä voit ukea periaatteet, joilla tietoturvamerkki voidaan myöntää.

Vuonna 2019 yli puolet kaikista Suomessa havaituista haittaohjelmista löydettiin IoT-laitteista. Haittaohjelman hallitsema laite on virheellisesti toimiessaan turvallisuusriski ja voi vaarantaa käyttäjänsä yksityisyyden suojan.  IoT-laitteilla tarkoitetaan laiteita, jotka on yhteydessä verkkoon, mutta eivät välttämättä eivät ole laitteita, joilla käytetään internettiä, kuten esimerkiksi älykoti-laitteet, erilaiset sporttikellot, erilaiset televisioihin liitettävät laitteet ja muut vastaavat.

Kattava tietopaketti Tietoturvamerkistä, sen myöntämisperusteista ja miksi kannattaa hankkia tietoturvamerkin omaava laite, löydät osoitteesta https://tietoturvamerkki.fi/.