Huhtasuolaisten kotihoidon asiakkaiden palvelutuottaja vaihtuu

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden kotihoidon palvelutuotantoon tulee muutoksia tammikuussa. Huhtasuolla kotihoitoasiakkaita palvelleet Debora Oy ja Vetrea Oy lopettavat palvelutuotannon alueella 31.12.2019. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan 13.6.19 tekemän päätöksen mukaisesti Deboran ja Vetrean aiemmin tuottamat palvelut Huhtasuolla tuotetaan kaupungin oman kotihoidon toimintana 1.1. 2020 alkaen, tiedottaa Jyväskylän kaupunki. Muutos koskee noin 120 Huhtasuolla asuvaa kotihoidon asiakasta.