Mitä muutoksia vuosi 2020 tuo tullessaan?

Uusi vuosi tuo ison pinon erilaisia muutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään ja toimeentuloon.

Ensimmäinen muutos on kaksi vuotta voimassa ollut, työttömien aktivointiin tarkoitetun aktiivimallin poistuminen. Ihan kokonaan aktiivimalli ei kuitenkaan heti vuoden alusta poistu, nimittäin vielä tammikuussa 2020 työttömyysrahat maksetaan vanhan mallin mukaisesti. Esimerkiksi joulukuulta 2019 kertynyt etuus voidaan maksaa alennettuna tammikuun 2020 puolella. Myös työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien, eli ns. “karenssin” pituus pysyy viiden päivän mittaisena.

Verotus kevenee pieni- ja keskituloisilta. Veronkevennykset saadaan aikaiseksi perusvähennyksen, eläkevähennyksen ja tulovähennyksen korotuksilla. Suurituloisten ns. solidaarisuusvero pysyy ennallaan myös vuonna 2020. Työnantajien veronalaisten muuttokulujen osaa korotetaan. Korotus saadaan aikaan siten, että puolet muuttokuluista olisi verovapaita.

Eläkkeet nousevat kansaneläkkeen osalta 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täysi määrä 50 eurolla kuukaudessa. Korotusen jälkeen täysimääräinen kansaneläke on 663 euroa yksinasuvalla. Avo- tai avioliitossa asuvalla eläkkeen suuruus on 592 euroa. Täysimääräinen takuueläke on vuoden alusta alkaen 835 euroa.

Vuoden alusta lapsilla on oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon. Tämä tulee voimaan elokuun alussa ja koskee kaikki alle kouluikäisiä lapsia. Edellisen hallituksen aikana täysimääräinen päivähoito koski vain lapsia, jotka olivat syntyneet 2016 jälkeen.

Autoilu kallistuu elokuussa. Näillä näkymin polttoaineiden hinnat nousevat tuolloin bensiinin osalta 6,3 sentiä litralta ja dieselin osalta 6,9 senttiä.

Opiskelijoille ensi vuosi tuo lisää opintotukea. Opintotuet nousevat vuoden alusta 25 eurolla ja on siten n. 350 euroa kuukaudessa. Muita opintorahoja korotetaan noin prosentilla elokuussa, kun opintorahan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin. Jatkossa opintotukiin tehdään ideksitarkistukset vuosittain syyslukukauden alussa. Myös opintotuen tulorajoja korotetaan kahdelle vuodelle noin 4,5 prosenttia palkkojen muutoksen mukaisesti. Pienituloisten perheille maksettavan oppimateriaalilisän määrä nousee noin 50 senttiä ja on siten jatkossa 47,3 euroa kuukaudessa.

Matkustusasiakirjojen hinnat laskevat. Passin ja helnkilökortin hinnat laskevat vuoden alusta. Passin hinta on poliisiasemalta haettuna 51 euroa ja sähköisesti haettuna 45 euroa. Henkilökortin hinta laskee poliisilaitokselta haettuna 54 euroon ja sähköoisesti haettuna 48 euroon.

Lisää merkittäviä muutoksia voit lukea Yle uutisista.