Jyväskylän kaupunki julkaisi selkokielisen palveluoppaan sähköisenä

Jyväskylän kaupungin palveluopas vuodelle 2020 on nyt julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Sähköinen opas löytyy osoitteesta 
https://www.jyvaskyla.fi/palveluopas.

Oppaassa on kattavasti tarjolla kaupungin, yksityisen sektorin sekä yhdistysten palveluja ja toimintoja ja siitä löytyy runsaasti eri palvelujen ja palveluntarjoajien yhteystietoja (esim. tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi mm. kulttuuri- ja liikuntapalveluista sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluista). 

Kahden viime vuoden tapaan palveluopas on kirjoitettu selkokielellä, joka tarkoittaa yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokielisestä tekstistä hyötyvät erityisesti ikäihmiset, maahanmuuttajat sekä he, joilla on vaikeuksia luetun tekstin ymmärtämisessä.