Kolmasluokkalaiset valitsevat vapaaehtoisen vieraan kielen

Jyväskylässä A2-kielenä voi opiskella espanjan, saksan, ranskan tai venäjän kieltä.  Kieltä opiskellaan 4.-9. -luokilla kaksi tuntia viikossa. Yläkoulussa valitun A2-kielen viikkotuntimäärä sisältyy valinnaisaineiden kuuden tunnin viikkotuntimäärään. A1-kielenä muuta kuin englantia opiskelevat, aloittavat A2-kielenä englannin. A2-kieli on vapaaehtoinen valittaessa, mutta pakollinen valittuna. Kieltä opiskellaan koko perusopetuksen ajan.  

Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Jos kieliryhmä ei synny oppilaan omaan kouluun, on oppilaalla A2-kielivalinnan vuoksi mahdollisuus vaihtaa koulua. Tällöin mahdollisista koulumatkakustannuksista vastaavat huoltajat.  Oppilaan aloittaman A2-kielen opiskelu saattaa vaikuttaa oppilaan yläkoulupaikkaan. Oppilaalle osoitetaan koulupaikka sellaisesta koulusta, jossa valitun kielen opiskelu voi jatkua. Tieto A2-kieleen syntyvistä ryhmistä saadaan helmikuun loppuun mennessä.