Metsät tärkeitä jyväskyläläisille

Jyväskylän kaupungin teettämän metsäkyselyn tulosten mukaan metsien läheisyydellä on erittäin suuri rooli asukkaille ja juuri lähellä sijaitsevat metsät lisäävät ja motivoivat metsien virkistyskäyttöön, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Metsät ovat yksi asumisen vetovoimatekijöistä kaupungissa. Jyväskylässä metsien ja maankäytön suunnittelulla tämä vetovoimatekijä on onnistuttu säilyttämään. Enemmistö kyselyyn vastanneista olikin sitä mieltä, että lähin metsäinen alue on saavutettavissa kävelymatkan päässä kotoa.

Lähimetsien rooli korostuu sitä enemmän, mitä suuremmasta kaupungissa liikutaan. Metsien koetaan vaikuttavan asumiseen suojaavasti ja sinne mennään usein rentoutumaan ja purkamaan stressiä. Metsien tärkeimmäksi omainaisuudeksi arvioitiin mahdollisuus päivittäiseen luontokontaktiin kaupunkiympäristössä. Lisäksi kyselyyn vastanneet arvottivat myös luonnonrauhan, metsien kauneuden ja maisemat tärkeiksi psyykkistä hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi.

Jyväskylässä pidettiin tärkeänä reittien ja ulkoilumahdollisuuksien monipuolisuutta. Metsiin toivotaan valmiita reittejä, mutta myös tilaa vapaaseen samoiluun. Perinteisen kävelyn ja kuntoilun lisäksi metsissä harrastetaan myös hiihtoa, juoksua ja maastopyöräilyä.

Kyselyn tulosten mukaan vastaajat ovat tyytyväisiä Jyväskylän kaupungin tapaan hoitaa metsiään. Hakkuutoimenpiteiden toivottiin olevan lempeitä, mutta harvennushakkuita toivottiin lisättävän, kaupungin uutisessa kerrotaan.

Pääset tutustumaan Metsäkyselyn tuloksiin täällä.