Kaupunki keskeytti selvitystyön Alvan vähemmistöosuuden myymisestä

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti keskeyttää 16.12.2019/242 käynnistämänsä selvitystyön Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöomistusosuuden myymisestä. Kaupunginhallitus otti asian pöydältä käsiteltäväksi kokouksessaan 10.2.2020, Jyväskylän kaupunkin uutisoi sivuillaan.

Kaupunkin asetti tavoitteeksi yritysjärjestelylle pitkäaikaisen ja ammattimaisen vähemmistöomistajakumppanin mukaantulo yhtiöön, pääomien kierrätys kaupungin elinvoiman ja investointikyvyn parantamiseksi sekä energia- ja vesitoimialan murroksen tunnistaminen ja siihen liittyvien riskien hajauttaminen. Yritysjärjestelylle asetettiin myös reunaehtoja, joista keskeisin oli kaupungin enemmistöomistuksen säilyttäminen omistajaohjauksen, kohtuullisen hinnoittelun, toimintaedellytysten ja ilmastotavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi, selviää tiedotteesta.

Jyväskylän kaupunki tulee jatkamaan aktiivista omistajapolitiikkaa ja selvittää jatkossakin erilaisia keinoja vahvistaakseen Alva-yhtiöiden kannattavan liiketoiminnan perusteita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Selvityksen taustalla olevat perusteet energia- ja vesitoimialan murroksesta ja riskeistä ovat edelleen olemassa.