Poliisi valvoo liikennettä tehostetusti tällä viikolla

Poliisi valvoo mm. suojatiekäyttäytymistä alkaneella viikolla. Suojatiesääntöjen noudattamisen lisäksi syynissä ovat mm. turvalaitteiden käyttö, sekä muita tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden esim. kännykän käyttö.

Viime vuosien aikana on kuollut keskimäärin 20 ja loukkaantunut 400 jalankulkijaa vuodessa, poliisin tiedotteessa kerrotaan. Lähes kaksi kolmesta jalankulkijan kuolemantapauksesta ja 90 prosenttia loukkaantumisista tapahtui taajamissa. Reilu 7 prosenttia viime vuonna kaikista tieliikenteessä menehtyneistä oli jalankulkijoita.
– Suojatie ei valitettavasti edelleenkään ole nimensä veroinen, koska uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Lisäksi jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Suojatie on kaikkein vaarallisin paikka iäkkäille ihmisille ja lapsille. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista yli puolet ja loukkaantuneista noin yli kolmannes oli 65-vuotiaita tai iäkkäämpiä. Reilu neljäsosa loukkaantuneista oli puolestaan lapsia tai nuoria.
– Tästä johtuen valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota ajoneuvon kuljettajien liikennekäyttäytymiseen lähestyttäessä suojateitä, joille on pyrkimässä lapsia tai vanhuksia, Kallio sanoo.

Kallio muistuttaa tiedotteessa, että autoilijan on suojatietä lähestyttäessä oltava valppaana ja valmistauduttava antamaan jalankulkijoille esteetön kulku. Laki sanoo, että suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä. Autoilijan on siis annettava tietä paitsi suojatietä ylittävälle, myös jalankulkijalle, joka on astumassa suojatielle. Parantamisen varaa on.
– Monesti jalankulkijat eivät saa esteetöntä kulkua suojatielle, vaan joutuvat odottamaan suojatien edessä ajoneuvojen kuljettajien laiminlyödessä velvollisuutensa hidastaa ja jopa pysähtyä ennen suojatietä, huomauttaa Kallio.

Kallion mukaan onnettomuusriskiä voi lisätä se, että ajoneuvon kuljettaja keskittyy ajamiseen ja ympäristön sekä muun liikenteen seuraamisen sijaan johonkin muuhun. Tarkkaamattomuusvalvonnassa seurataan kaikkea sitä toimintaa, mikä vaikuttaa ajon aikana keskittymiseen tai muun liikenteen havainnointiin. Kallion mukaan yleisimmin huomion ajamisesta vie kännykkä.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut.
– Turvavyöttömän takamatkustajan henkilövahinkoriski voi olla taajamanopeudella tapahtuvassa törmäyksessä kolminkertainen turvavyötä käyttävän vammariskiin verrattuna, täsmentää Kallio.

Viime vuonna annettiin 1400 rikesakkoa turvavöiden käytön laiminlyönneistä ja 740 rikesakkoa kännykän käytöstä ajon aikana.