Pelastuslaitokselta

Keski-Suomessa on laadittu alueellinen riskiarvio

Arvioinnin pohjalta keskeisimmäksi huoleksi nousee pakkasjaksolle osuvan talvimyrskyn seuraukset. Talvimyrskyn seurauksena ilmenee nopeasti sähkökatkoja ja lämpöenergian jakeluongelmia. Myös tietoliikenneyhteydet, logistiikka sekä vesihuolto häiriintyvät pitkien sähkökatkojen [Lue lisää]

Tieliikenne onnettomuus Palokassa

14.1. klo 8.40 sattui 4-tiellä Palokan liittymästä n. 300 m Lohikosken suuntaan kahden auton törmäys. Toinen törmäykseen osallinen oli tullut liittymästä moottoritielle, kun toinen oli 
[Lue lisää]
Nuohousta koskeva sääntely on uudistunut 1.1.2019

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Piirinuohoojalla on 6 kk ajan yksinoikeus alueensa nuohouspalvelujen tuottamiseen pelastuslaitoksen päättämällä hinnalla, tänä [Lue lisää]
Hälytysmäärät kasvoivat

Keski-Suomen Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan hälytysmäärien kasvaneen vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Pelastustoiminnan- ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät selvästi vuodesta 2017. Palokunta kutsuttiin paikalle 814 kertaa useammin vuonna [Lue lisää]